top of page

Nok sløsing med våre skattepenger

Stem på GP i årets kommunevalg 

Bro (1).jpg

Eivind Sirseth

Det er på høy tid å løse dagens trafikkproblemer i Bergen. Glad nyheten er at det er fullt mulig. 


Slik gjør vi det:
- Gratis kollektivtransport (buss, båt og tog)
- Flere a
vganger
- Fjellhaller for innfartsparkering
- Ned med den krimi
nelle bomringen

- Fjern flaskehalser

- Bygg ringvei øst
- Bygge flere boliger i sentrum slik at flere kan bo her. Innvilge prosjekter som nye flytende bydeler i bykjernen.

Les hele vårt lokalprogram for Bergen  

bottom of page