top of page

Tenketank

Send mail til kontakt@generasjonspartiet.no ved interesse. Vi arbeider med å lage det mest optimale systemet. 

 

Formål

Formålet med tenketankene er at flere skal kunne engasjere seg og delta i det politiske liv. Videre vil jeg beskrive formålet som todelt der formålet er å 1) skape en ny politisk dialogisk kultur og 2) å utvikle politikken dynamisk i takt med endrede samfunnsforhold, teknologiske nyvinninger m.m

 

Tiden vi lever i krever enhetlig tenkning og dynamisk tilnærming.

 

Det er et mål å utvikle politikken, derfor er hovedoppgaven til tenketankene å fremstille egne forslag, samt å besvare bestillinger fra sentralstyret. Eksempelvis kan der komme en bestilling som sier «Vi ønsker tenketank for beredskap sin innstilling til anvendelse av (en type ny teknologi).» Tenketankens oppgave er da å ta stilling til dette.

Forventninger til deltakere:

Mengde: Vi har et prinsipp om at alle bidrar på egne premisser. Du kan være med så mye eller så lite som du selv ønsker.

Ansvar: Det viktigste er å være tydelig, sette grenser og ta ansvar for det man eventuelt påtar seg. Det er bedre å si nei, enn å si ja og ikke gjennomføre. Dette blir en belastning for gruppen på sikt. Vær deg selv og bidra med det du kan, det er godt nok. 

 

Møtekultur

Vi ønsker å ha en forskningsbasert møtestruktur og kultur fordi forskning viser at vi mennesker påvirkes av alt og dermed også av ting som ikke burde ha noe å si på våre beslutninger. For å minimere det som av forskning kalles støy og bekreftelsesbias har vi valgt å implementere følgende struktur for møter der saker skal diskuteres/avveies. 

 

  1. Når man mottar innkalling til møter skal det sendes mail til oppgitt møteleder med hva den enkelte mener bør bli beslutning i sakene som skal opp. Møteleder har et ekstra ansvar for å påse at alle følger denne retningslinjen. Hensikten er å innhente meninger før påvirkning forekommer og å motvirke konformitet (Vår menneskelige tendens til å være enig selv når vi er uenig, og å holde tilbake våre meninger eller informasjon som egentlig kan være essensiell for beslutnignsprosessen).

2. Alle skal si noe i møtet. Hensikten er her å motvirke konformitet, og at alle deler informasjon, forskning viser at mange holder tilbake informasjon og meninger. Dette skjer ofte fordi man lurer på om man har forstått problemstillingen riktig, at man tenker at gruppen allerede har bestemt seg eller at man tenker at løsningen/forslaget en har ikke er «smart» nok.

3. Vi har konklusjonsforbud i møter som er satt for å finne løsninger. Dette betyr at man innledningsvis ikke skal ta et konkret standpunkt men forholde seg åpen og nysgjerrig. Det er en vesentlig forskjell på synspunkt og standpunkt. Synspunkt er å ha en mening basert på sine forutsetninger men fortsatt innta en åpen og nyskjerrig holdning da man innser at ens egen mening kommer fra et begrenset perspektiv man selv har. Standpunkt er når man har en mening som man helt og holdent uten forbehold og åpenhet stiller seg bak og nekter å la seg utfordre på. Hensikten med konklusjonsforbudet er at man skal klare å ha en bred og stor diskusjon. Forskning viser at ved å konkludere innledningsvis skaper man en forankring og da vil beslutningen ALLTID nærme seg denne forankringen mer enn dersom man ikke hadde en slik forankring. Derfor er det essensielt å ha en åpen diskusjon som søker å finne for og mot argumenter.

4. Forskning viser også at vi bør søke å tenke omvendt av hva vi ønsker, for å virkelig klare å se saken fra flere perspektiver. Derfor skal vi alltid teste oss selv og spørre oss om det motsatte. Eksempel: Dersom vi tenker vi ikke ønsker EU medlemskap, skal vi søke å finne alle grunner for at vi bør bli EU medlem. Dette skaper en nyansert diskusjon og gir bedre beslutningsprosesser.

5. Avstemninger der det er behov, anonyme avstemninger der det er sensitive temaer. Er det et møte uten beslutningsmyndighet skal innspill sendes til det styret som skal fatte beslutningen.

 

Typer tenketank:

De offisielle – utnevnt av styret, medlemmer tas opp, det gjøres unntak for mennesker som ønsker å delta uten partitilhørighet på grunn av yrke (politi, lege, advokat, journalist.)

Disse vil alltid få sine forslag vurdert. De kan være nasjonale eller lokale, og forholde seg til sentralstyret eller lokal styret. 

 

De uoffisielle – Dette er tankene som partiets medlemmer selv har opprettet, det gjøres samme unntak som i den offisielle tanken for visse yrkesgrupper.

 

Teknisk:

  • Discord rom er nå åpnet og man vil bli tildelt romplassering etterhvert.

  • Vi tester ut ulikt antall mennesker i hver gruppe og ser hva som er hensiktsmessig.

  • Det er ønskelig med rotasjon i gruppene på sikt, men ikke pålagt.

  • Arbeider kontinuerlig men vil få bestillinger fra sentralstyret.

  • For å være med i en offisiell tenketank må du laste ned programvaren til Discord.

  • Dersom du ønsker å lage en fysisk tenketank der du bor og sende inn forslag kan du også gjøre dette, men da i en uoffisiell tenketank.

  • ROM – Det er opprettet et discord rom for hver tenketank, dette rommet er alltid åpent. Dere vil sammen komme frem til en møte plan internt i tenketanken. Dere velger selv hvordan dere vil løse oppgaven. 

 

Gjennomføring:

Tenketankene gjennomføres på discord. Dette er en programvare du kan laste ned til mac/pc/telefon gratis. Deretter oppretter du en bruker. Jeg sender deg en link til et rom på discord som vi alle møtes i ved å trykke på linken. Rommet er alltid åpent og man kan avtale å møtes der når som helst.

 

Internt i gruppen blir vi enig om møtefrekvens. Det er viktig at verdiene til partiet om objektivitet, god møtekultur og åpenhet opprettholdes i gruppene. Dette vil jeg/andre ledere gjennomgå internt i gruppene. Du kan når som helst velge å fratre dersom du ikke trives med det. Jeg tror imidlertid at dette blir inspirerende og oppløftende for de aller fleste. Bare å spørre hvis du lurer på noe.

 

Leder av gruppen er møteleder

Det avtales at en av gruppens medlemmer gjør notater underveis anvend egen notat mal (denne ligger på nettsiden under tenketank, obs. ikke lagt ut enda).

 

Når et notat er ferdig utformet signeres dette av møtets deltakere og sendes så til sentralstyret på mail. Sentralstyret gir sin innstilling etter rimelig tid, og forslaget sendes til årsmøtet. Er det en hastesak kan der kalles inn til ekstraordinært årsmøte for vedtak.

Dersom du har forslag til hvordan tenketankene kan bli enda bedre så gjerne kom med de!

 

bottom of page