top of page
Lærer og barn i biblioteket

Fra utdanningsskoler til utviklingsskoler

 Vi arbeider for å reformere skolesystemet. For er det hensiktsmessig for fremtiden slik det er lagt opp i dag? Brukes barns tid riktig? 

Skolen skal være et sted for kreativitet, utvikling og glede. Ikke et sted hvor entusiasmen drar for å dø slik den er i dag. 

Dagens skole skaper både vinnere og tapere. Den er basert på to underliggende, uuttalte premisser. Det ene er at vi utdanner de unge til å konkurrere i et materialistisk konkurransesamfunn. Det andre er at egentlig er alle like, alle kan bli vinnere i konkurransen.

 

Vår visjon for framtidens skole er at vi alle er unike, alle er likeverdige, men ulike. Visjonen er å skape et samfunn basert på samspill, på dialog mellom mennesker som har fått hjelp til å utvikle sine individuelle evner. En skole for et samfunn der veksten er i kvalitet, bevissthet, harmoni, skjønnhet og kjærlighet.

 

  • Vi vi skape en skole for livet med trening i mellommenneskelige relasjoner.

 

  • Vi vil gi de unge emosjonell kompetanse, evnen til å mestre sine følelser.

 

  • Vi vil ha en skole som forbereder til den viktigste oppgaven i livet, å oppdra neste generasjon. Så vels om å sørge for sitt eget liv og alt det innebærer, det vi har valgt å kalle praktisk livskunnskap. Tanken er at dette vil utjevne forskjeller.

 

  • Vi vil ha en skoledag som omfatter både trening i lek, å sitte konsentrert, fysisk trening og emosjonell/sosial trening. Fokuset skal være på individuell tilpasning da ulike mennesker lærer på ulikt vis.

 

Vi vil ta hensyn til ulik modning og ha ett års senere skolestart for gutter som retningsgivende norm.

Kid Fôring Goats

Nysgjerrighet

All læring starter med nysgjerrighet. Dette er den viktigste pådriveren for utvikling og læring. 

Hva som gir opphav til denne følelsen varierer fra individ til individ. Derfor er det ekstremt viktig med individuell tilpasning. 

One size does not fit all. 

child_model

Individualitet

Alle barn er forskjellige. De utvikles også i forskjellig tempo. 

Vi arbeider for en mer individ tilpasset skole, med tett oppfølging av veiledere. 

Ung på landet

Enhetlig oppfølging

Barn sendes i dag på skolen der de forventes å oppføre seg som voksne, Det forventes at de sitter stille og tar inn informasjon. 

Men barn er barn og de trenger støtte i alle deler av sin utvikling. Dette betyr at når de drar på skolen så trenger de fortsatt at voksne møter deres følelser og øvrige behov.

Med dette i mente er det enkelt å forstå hvorfor skolene i dag sliter med vold. Det er også innlysende hva vi må endre. 

bottom of page