top of page

Spørsmålet er

EU eller ikke EU?

Dette er et vanskelig politisk spørsmål som Norge har slitt med i flere tiår. I mangel på handlekraft har resultatet blitt den svært omstridte EØS-avtalen.

Generasjonspartiet er opptatt av å være på folket side. Vi ønsker at folket ved folkeavstemning skal avgjøre saken. For å kunne ta stilling til dette svært viktige spørsmålet trengs objektiv informasjon. 

Norge i EU

Norge utenfor EU

bottom of page