top of page
Hydroponisk grønnsak
grønne bygninger

Selvforsyning

Generasjonspartiet ønsker at alle byer i Norge skal være selvforsynt med mat, medisiner, energi og vann i så høy grad som mulig. 

Dette er god sikkerhetspolitikk i en stadig med urolig verden. Dette er god beredskap. 

Hvordan får vi dette til? 

Generasjonspartiet arbeider for å bygge veksthus som forsyner innbyggerne med ferske grønnsaker, frukt og bær året rundt, styrke lokalproduksjon av mat, sikre at innbyggernes energi behov dekkes før overskudd selges og etablere eget medisinaldepot. Dette er fult mulig og gjøres allerede mange steder rundt om i verden. 

Høyteknologi i småskala

Matproduksjon og forsyningssikkerhet - Hvorfor anvender vi ikke teknologien vi har?

 

Norge må bli mest mulig selvforsynt med mat. Ser vi på verden i dag tegner det seg fort et ustabilt bilde som tilsier at dette er det eneste fornuftige å satse på. Samtidig må vi høyst sannsynlig tilpasse oss endret klima og ekstremvær.

 

Dette krever store omlegginger. Deriblant med ny teknologi for innendørs produksjon, presisjons avl for tilpasning til nye forhold og klimatilpasning av utendørsproduksjon. Det er mulig, men det krever bredt samarbeid, samt en visjonær og samlende politisk ledelse.

 

  • Vi vil satse stort på innendørs produksjon av grønnsaker, bær, frukt og annet som måtte egne seg. Det er fullt mulig å gjøre norske byer selvforsynt med grønnsaker på helårsbasis uavhengig av klimaendringer med vertical farming, aquaponics ol.

 

  • Vi vil at det satses systematisk på å utnytte alle de nye mulighetene som klimaendringene skaper for utendørs dyrkning.

 

  • Vi vil at det satses systematisk på å utnytte beitemuligheter og lokal produksjon knyttet til disse. Hvorfor skal Norge importere kjøtt når vi har alle muligheter til å være selvforsynt med det her i Norge?

 

  • Vi vil at medisiner og medisinsk utstyr i størst mulig grad produseres nasjonalt, at det avtales lisensproduksjon av midler og bygges opp et stort medisinaldepot.

 

  • Vi vil at det bygges opp et sterkt beredskapsdepartement og et nært og forpliktende samarbeid om sivil beredskap på nordisk plan.

Norsk matberedskap er i en bekymringsfullt dårlig stand med bare 46,9 % forsyningsgrad ved forrige måling i 2023. Norge har gjort seg altfor avhengig av internasjonale forsyningskjeder for sin matforsyning. Dette gjør Norge sårbar for eksterne sjokk som pandemier, krig, og cyberangrep, som kan forstyrre eller til og med kutte tilgangen til essensielle varer. Sist men ikke minst er Norge sårbar for de interne krisene som dyr mat forårsaker der ikke alle lenger har nok til mat på bordet.

For å styrke landets beredskap skal Norge satse på en kombinasjon av lokalløsninger der en styrke bøndenes posisjon og anvender avansert teknologi. Investeringer i veksthus for å dyrke mat året rundt, samt å sikre tilgangen på egen energi, vann, og medisiner. Dette er kritiske tiltak for å redusere avhengigheten av usikre og lange forsyningskjeder. Dette krever en omstrukturering av hvordan vi tenker om selvforsyning og beredskap, med en bevegelse mot bærekraftig kapitalisme på lokalt nivå og en forsterket digital og fysisk infrastruktur som kan motstå fremtidige kriser.

Kort sagt, Norge må gjøre betydelige endringer for å sikre en robust matberedskap som kan tåle de utfordringene vi står i. Dette krever politisk vilje, investeringer i teknologi, og en nasjonal innsats for å sikre at vi er forberedt på det uforutsette. Vi er klar. Er du?

bottom of page