top of page

Høyteknologi i små skala

Matproduksjon og forsyningssikkerhet - Hvorfor anvender vi ikke teknologien vi har?

 

Norge må bli mest mulig selvforsynt med mat. Ser vi på verden i dag tegner det seg fort et ustabilt bilde som tilsier at dette er det eneste fornuftige å satse på. Samtidig må vi høyst sannsynlig tilpasse oss endret klima og ekstremvær.

 

Dette krever store omlegginger. Deriblant med ny teknologi for innendørs produksjon, presisjons avl for tilpasning til nye forhold og klimatilpasning av utendørsproduksjon. Det er mulig, men det krever bredt samarbeid, samt en visjonær og samlende politisk ledelse.

 

  • Vi vil satse stort på innendørs produksjon av grønnsaker, bær, frukt og annet som måtte egne seg. Det er fullt mulig å gjøre norske byer selvforsynt med grønnsaker på helårsbasis uavhengig av klimaendringer med vertical farming, aquapond ol.

 

  • Vi vil at det satses systematisk på å utnytte alle de nye mulighetene som klimaendringene skaper for utendørs dyrkning.

 

  • Vi vil at det satses systematisk på å utnytte beitemuligheter og lokal produksjon knyttet til disse. Hvorfor skal Norge importere kjøtt når vi har alle muligheter til å være selvforsynt med det her i Norge?

 

  • Vi vil at medisiner og medisinsk utstyr i størst mulig grad produseres nasjonalt, at det avtales lisensproduksjon av midler og bygges opp et stort medisinaldepot.

 

  • Vi vil at det bygges opp et sterkt beredskapsdepartement og et nært og forpliktende samarbeid om sivil beredskap på nordisk plan.

Hydroponisk grønnsak
grønne bygninger

Selvforsyning

Generasjonspartiet ønsker at alle byer i Norge skal være selvforsynt med mat i så høy grad som mulig. 

Dette er god sikkerhetspolitikk i en stadig med urolig verden. Dette er god beredskap. 

Hvordan får vi dette til? 

Generasjonspartiet arbeider for å bygge veksthus som forsyner innbyggerne med ferske grønnsaker, frukt og bær året rundt. Dette er fult mulig og gjøres allerede mange steder rundt om i verden. 

bottom of page