DSC00512.jpg

Folkerepresentanter

Vi er lei av politikere som lyver. Vi godtar ikke de som er i politikken utelukkende for å mele sin egen kake. Vi ser på oss selv som folkerepresentanter. Vi er her fordi vi er ildsjeler, idealister, mennesker som begeret har rent over for, mennesker som er klare til å kjempe for folket igjen slik det var tenkt at politikerene skulle da grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814. Våre forfedre hadde sett hva mennesker med makt kunne få seg til å gjøre. Hvordan kongen og myndighetene utøvde maktmisbruk på egen befolkning. De ønsket aldri igjen å se en slik dag der folket led under slikt maktmisbruk. Det heter seg at Stortinget gjennom folket bestemmer i vår grunnlov. Men slik er det ikke i dag. For folket ønsker ikke å bli stadig fattigere mens staten bader i midler tjent på vår svette og våre tårer. Norge skal IKKE drives som et AS og enkeltindividene dette landet består av er uerstattelige. 

Våre Folkerepresentanter

bb-1531x2048_edited_edited_edited.jpg
DSC00415ye_edited_edited.jpg
20220710_034510.jpg

Barbro Paulsen

Gyda Oddekalv Sirseth

Cayza Del Carmen

Barbro er advokat og brenner for rettferdighet og mener at avstanden mellom folket og politikerne har blitt for stort. Hvis man skal få gjort noe for folket må man ha kontakt med grasrota. Nemlig vite hvordan det er å leve et helt alminnelig liv.

Gyda har en allsidig bakgrunn fra blant annet idrett, musikk og 10 år i helsevesenet. Hun studerer nå rettsvitenskap ved UIB. Gyda er opptatt av å tjene folket, få bukt med byråkrati monsteret og gjenvinne norsk suverenitet. Vi skal ut av EØS avtalen. Norsk strøm tilhører først og fremst de som bor her. Vi skal desentralisere landet og styrke distriktene.

Cayza har vært i politikken helt siden ungdomsårene og har jobbet hele livet innen reiselivsbransjen. Hun er med i sentralstyret og leder i GP Lillestrøm. Cayza sitt hovedmål med politikken er at alle i samfunnet skal ha det godt, uansett hvilken fase man befinner seg i av livet. Cayza brenner for Norge og det norske folk. Hun er lei av å se politikere selge bort landet og arvesølvet. 

Skjermbilde 2022-07-18 kl. 00.59.37.png
DSC00470.JPG

Tone Coucheron

Jorunn Tvedt

20220705_130232.jpg

Rune Nummedal

Jeg har engasjert meg i politikken siden 2008, da fant jeg ut at jeg ikke bare kunne sitte hjemme å klage over ting man ikke var fornøyd med, jeg måte i det minste prøve å gjøre noe med tingenes tilstand.

Jorunn er Biopat med egen praksis. Hun er opptatt av at naturmedisin og alternativt behandling skal være uten moms, og av at apotekene ikke skal ha monopol på naturmidler. 

Rune er medlemsansvarlig og har vært aktiv i Generasjonspartiet i ett år. Han er varamedlem i styret i Lillestrøm GP og medlem av Sentralstyret.

Hovedsaker: Psykisk helse og rusomsorg,. Rune driver aktivt med gatefotball hvilket er et prosjekt for dem som har gått/går livets harde skole.

Diana.jpeg
DSC00335.JPG

Diana Rouxell

Adele Nilsen

DSC00491_edited_edited.jpg

Turid Sveen

Diana er leder av GP Vestland. Diana sier "Jeg driver med politikk fordi jeg vil at folket skal bli hørt. Jeg vil kjempe for frihet, selvstendighet og gode verdier. Jeg vil hjelpe Norge å klare seg selv om det skulle bli nødvendig.

Adele er nestleder i GP Bergen. Hun er en sprudlende ildsjel som ønsker et rettferdig Norge. Et Norge for all. Et Norge der de sosioøkonomiske forskjellene ikke er så store som de er i dag.

Turid ble valgt inn i bystyret i Bergen i 2019. Der sitter hun i utvalg for helse og sosial. Turid driver familie bedriten Bebel som tredjegenerasjon i Bergen. Hun er opptatt av at alle skal ha en lik sjans her i livet og å verne om de vanskeligstilte. 

ove juul.jpeg

Ove Juul

DSC00299_edited.jpg

Karstein Birkeland

Karstein var en av dem som stiftet Generasjonspartiet i 2020. Han er nå vara til kommunestyre og til Vestland fylkesting. Karstein ønsker å gjøre et ærlig forsøk for at svake grupper skal bli sett og hørt i det offentlige rom slik at skjevheter kan rettes opp.