top of page

Folkerepresentanter

Vi skal være en motvekt til politkere som lover og lyger, til politisk hestehandel og uærlighet. 

Vi er her fordi vi er ildsjeler, idealister, mennesker som begeret har rent over for, mennesker som er klare til å kjempe for folket igjen slik det var tenkt at politikerene skulle da grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814. Våre forfedre hadde sett hva mennesker med makt kunne få seg til å gjøre. Hvordan kongen og myndighetene utøvde maktmisbruk på egen befolkning. De ønsket aldri igjen å se en slik dag der folket led under slikt maktmisbruk. Det heter seg i vår Grunnlov at Stortinget gjennom folket bestemmer. Men slik er det ikke i dag. For folket ønsker ikke å bli stadig fattigere mens staten bader i midler tjent på vår svette og våre tårer. Norge skal IKKE drives som et AS og enkeltindividene dette landet består av er uerstattelige.

Sentralstyret

Skjermbilde 2023-09-10 kl. 04.16.00.png

Beate Løken

960A7759-2 1 smud_edited.jpg

Gyda U. Oddekalv 

Organisatorisk nestleder i sentralstyret

Beate Løken er helsefagarbeider og har en bachelor i medie og kulturvitenskap fra UiB. Hun har tidligere arbeidet i næringslivet både innen kles og restaurant bransjen. 

Partileder

Gyda har en allsidig bakgrunn fra blant annet idrett, musikk og 10 år i helsevesenet. Hun tar nå master i rettsvitenskap ved UiB. Gyda er opptatt av å tjene folket, få bukt med byråkrati monsteret og gjenvinne norsk suverenitet. Vi skal ut av EØS avtalen. Norsk strøm tilhører først og fremst de som bor her. Vi skal desentralisere landet og styrke distriktene.

960A7622 (1)_edited.png
Bro (1).jpg
Børge Kannelønning Josefsen

Børge Kannelønning Josefsen

Nestleder i Sentralstyret

 

 

Børge er en gammel sjel i ung forpakning, født og oppvokst på Stord, en perle vest i havgapet. Han startet sin karriere som sykkelbud med lokalavisen, landet som ung voksen ett fagbrev som Industrirørlegger. Tørst etter mer, dro Børge til Oslo, der ble han værende i nesten 20år. Han har vært politisk engasjert siden ungdomsskolen. Han har nå stått lenge nok på sidelinjen, og ønsker seg inn for å ta en mer aktiv rolle. Han sier selv at "Norge trenger en ny kurs. Generasjonspartiet har det rette kompasset".

Karstein Birkeland

Frank Bruland

Styremedlem i sentralstyret

Frank har vært med i GP fra starten 

av. Han er 69 år gammel, fra Bergen
Bakgrunn fra beredskapsarbeid og kommunikasjon

Eivind U. Sirseth

Styremedlem i sentralstyret 

Eivind U. Løken har jobbet 10 år i næringslivet og sett seg lei på næringslivsfiendtlig politikk. 

Karstein Birkeland

Styremedlem i sentralstyret

Karstein var en av dem som stiftet Generasjonspartiet i 2020. Han er nå vara til kommunestyre og til Vestland fylkesting. Karstein ønsker å gjøre et ærlig forsøk for at svake grupper skal bli sett og hørt i det offentlige rom slik at skjevheter kan rettes opp.

Barbro Paulsen

Barbro Paulsen

Vara i sentralstyret

 

Barbro er advokat og brenner for rettferdighet og mener at avstanden mellom folket og politikerne har blitt for stort. Hvis man skal få gjort noe for folket må man ha kontakt med grasrota. Nemlig vite hvordan det er å leve et helt alminnelig liv.

John Holset 

Vara i sentralstyret

bottom of page