top of page

Bli aktiv! 

Ønsker du å starte et eget lokallag der du bor?

Hvis det ikke allerede finnes et lokallag så er dette fult mulig. Vi vil bidra så mye vi kan i prosessen. Dette er både meningsfylt, lærerikt og gøy! 

Slik gjør du det!

Det kan være utfordrende å starte eget lokallag. Derfor har vi laget en egen manual med trinnvise steg for hvordan du kan gjøre dette. Sende oss en mail på kontakt@generasjonspartiet.no så hjelper vi deg.

Lokallagene må være lojal til det nasjonale partiprogrammet og fundamentet, men står ellers fritt i forhold til å utforme eget lokalt partiprogram. 

Manualen viser deg trinnvis hvordan du skal gå frem for å opprette et lokallag. 

Du vil trenge disse andre malene for opprettelse av stiftelsesdokument, vedtekter og meldeskjema. Last ned alle sammen. Ta kontakt med oss på kontakt@generasjonspartiet.no

Manual

 

Stiftelsesdokument mal

Vedtekter

meldeskjema mal

bottom of page