top of page

Bli aktiv! 

Ønsker du å starte et eget lokallag der du bor?

Hvis det ikke allerede finnes et lokallag så er dette fult mulig. Vi vil bidra så mye vi kan i prosessen. Dette er både meningsfylt, lærerikt og gøy! 

Slik gjør du det!

Det kan være utfordrende å starte eget lokallag. Derfor har vi laget en egen manual med trinnvise steg for hvordan du kan gjøre dette. Hvis du likevel lurer på noe så kan du sende oss en mail på kontakt@generasjonspartiet.no så hjelper vi deg videre. 

Lokallagene må være lojal til det nasjonale partiprogrammet, men står ganske fritt i forhold til å utforme eget lokalt partiprogram. 

Manualen viser deg trinnvis hvordan du skal gå frem for å opprette et lokallag. 

Du vil trenge disse andre malene for opprettelse av stiftelsesdokument, vedtekter og meldeskjema. Last ned alle sammen. 

Manual

 

Stiftelsesdokument mal

Vedtekter mal

meldeskjema mal

bottom of page