Vindkraftlobbyen fortsetter å rasere

skrevet 2.oktober 2021
Det er med en blanding av raseri, avsky og avmakt jeg leser innlegget i dagens utgave av Romerikes Blad om vindmøllemonstrene som snart skal kaste sine lange truende skygger over befolkningen i Nord-Odal og Eidsvoll. Rett ved kommunegrensen til Eidsvoll har uhyrlighetene begynt å reise seg, 64 meter (!) over bakken. Men det er bare begynnelsen, når de ferdigstilles vil vindmøllene ha en total høyde på 217 (!!) meter. Det er 100 meter høyere enn Oslo Plaza og 106 meter høyere enn Postgirobygget.


Dette er det Olje- og Energidepartementet som har tvunget gjennom, uten overhodet å ta hensyn til protestene fra Eidsvoll kommune, som til tross for at disse vederstyggelighetene kan sees fra store deler av kommunen, ikke har hatt noe de skulle ha sagt i saken.


Akershus Energi trekker frem argumentet om økt energibehov og underslår totalt det som har vært allment kjent gjennom mange år allerede, nemlig at en opprustning av eksisterende vannkraftverk og kraftledningsnett ville skaffet nok kraft til å dekke behovet i mange år fremover.

Og her er vi ved kjernen av saken: Vindmøllene er ikke bare monstrøse konstruksjoner, men også monumenter over rovdyrkapitalismens herjinger med norsk kraftproduksjon. Norsk natur ødelegges over hele landet og finansieres av rått økende strømpriser som norske forbrukere må betale fordi strømmen vår, arvesølvet vårt, selges dyrt til utlandet, mens norske forbrukere må nøye seg med den mer ustabile strømmen fra vindmølleparker eid av utenlandske eiere, bygd på norsk jord.

Generasjonspartiet er imot denne utplyndringen av det norske folkets eiendom og vi er imot at folk skal påtvinges monstrøse vindturbiner, når hele det politiske grunnlaget for å i det hele tatt sette dem opp er bunn-falskt.


Vi skal jobbe for å motvirke og om mulig reversere denne politikken.


Rune Nummedal, 2. vararepresentant i Generasjonspartiet Lillestrøm

0 visninger0 kommentarer