Strøm-nettet og krafta tilhører folket!

Skrevet 23.november 2021Jeg starter med et avsnitt kopiert fra Wikipedia:

“Elektrifiseringen av boliger gikk raskt i byer og tettsteder. Fylker og kommuner tok opp lån og fikk fart på sakene. I 1920 hadde de fleste elektrisk lys i Oslo, og før 2. verdenskrig hadde rundt 80 prosent av Norges befolkning tilgang på elektrisitet.” Les det gjerne en gang til for der står det at fylker og kommuner tok opp lån for å få fart på sakene.. Lån som igjen ble betalt over skatteseddelen til innbyggerne i kommunene rundt om. Hvordan i alle dager kan vi tillate at politikerne krever oss for vanvittige summer i strøm og nettleie når det i utgangspunktet er folket som eier nettet og krafta..?


Strøm er en del av infrastruktur i Norge, vi kan ikke leve og bo her uten. Store deler av Europa er i et varmere klima enn Norge, de bruker også stort sett gass til oppvarming, så om prisen på strøm er noe høyere i f.eks. Spania så kan det ikke sammenlignes med våre priser her oppe i kalde nord.

Denne sjokkprisen på strøm og nettleie gjør at folket får en lavere levestandard. Dette betyr igjen lavere inntjening hos bedriftene (grunnet lavere kjøpekraft hos forbrukerne), som igjen kan bety konkurser og nedleggelser som igjen betyr at folk ikke har jobb som igjen betyr høyere utgifter til staten (Arb.ledighetstrygd) + tapte inntekter i form av mva, selskapskatt og arbeidsgiveravgift. Staten gjør seg selv en bjørnetjeneste med disse avgiftene vi blir pålagt.

Mange mennesker unge som gamle er nå svært bekymrede for om de vil klare å betale strømregninga og ennå har vi ikke hatt noe særlig med minusgrader.


Her har jeg hentet et sitat fra et kommentarfelt på nett bare for at man kan få se noe av fortvilelsen bland vanlige folk som er et utrykk Støre har brukt for å vinne velgere ved dette valget:

«Det er deprimerende. Jeg er ufør og tør ikke bruke strøm til oppvarming eller VVB lenger. Har heldigvis vedovn og familie som kan meg hjelpe litt. Blir utslitt og lei meg for dette byr på trøbbel for økonomien. Men jeg er heldigvis enslig og dette blir forferdelig for syke sengeliggende, gamle, familier med et handicappet familiemedlem og familier med småbarn. En må jo løpe mellom sikringsskapet og forskjellige gjøremål som bruker strøm for å klare å unngå å bli ruinert».


Vi i Generasjonspartiet vil ha som mål og tilbakeføre krafta til folket. Pris på elektrisitet er et gode som skal ha lavest mulig kostnad i kalde Norge. Det koster hva jeg har hørt kun 5 øre å produsere strøm så da kan man jo selv regne seg til hvor mye strømselskapene sitter igjen med av overskudd når vi har betalt regningene våre. ACER og EU er den største grunnen for at vi må betale så mye som vi gjør og det er vel på grensen til skandaløst at vi skal selge billig strøm til utlandet for så å betale den dyrt tilbake der vi trenger det. Selv om de som styrer landet i dag vil ha det sånn så vil IKKE folket det. Rekordhøye kraftpriser i Europa ga tidenes høyeste driftsresultat i tredje kvartal for Statkraft. Om Statkraft går med 5 milliarder i overskudd, så har vi, FOLKET, betalt for mye i strøm. Dette kan ikke vi i GP godta og vil jobbe for at vi får en endring av dette da det er galskap det vi beboere må betale for å få strøm der vi trenger det. Folket må våkne, hva blir det neste Politikerne tar, vannet? Vi har de seneste årene fått økning i gebyrer både her og der, mens tjenestene blir dårligere og dårligere. Det virker jo som om dagens politikere ikke bryr seg om det norske folk i det hele tatt så hvor ble det av at «nå er det vanlige folks sin tur»?


Det er stor aktivitet i gruppa «Vi som krever billigere strøm» på Facebook, Gruppa har over 110.000 medlemmer og det planlegges en rekke demonstrasjoner rundt i landet 27. november i protest mot skyhøye strømpriser som GP støtter hvor undertegnede også skal delta. Håper du også kommer.


Mvh

Siv Bjørkås, styremedlem i Generasjonspartiet Lillestrøm

0 visninger0 kommentarer