top of page

PRESSEMELDING – Hamar 13.10.2020

Generasjonspartiet ble stiftet i Bergen den 11.09.2020 av Karstein Birkeland og Frank Bruland. Den 12.10.2020 ble Tone J. Coucheron valgt som første leder av partiet. Generasjonspartiet har som mål å stille lister i alle fylkene til Stortingsvalget 2021, samt etablerer flere ungdomslag i landet. Generasjonspartiet, også kalt GP, er et parti av folket for folket. Partiet skal jobbe med saker som er av betydning for hverdagen og fremtiden for folket. For å sikre selvråderett for fremtidens generasjoner skal vi sikre god beredskap og stoppe den gradvise suverenitetsavståelsen som nå pågår. Samtidig skal vi opprettholde velferdssystemet som er bygget opp gjennom generasjoner slik at også fremtidige generasjoner skal kunne ha samme rettferdige og trygge sikkerhetsnett som vi har i dag. Vi er et parti for hele familien hvor vi tilrettelegger for trygghet og rettferdighet både for den yngre og eldre generasjon. For mer informasjon, ta gjerne kontakt via vår hjemmeside: https://www.generasjonspartiet.no


Med vennlig hilsen Tone J Coucheron Partileder Generasjonspartiet

35 visninger0 kommentarer
bottom of page