top of page

PRESSEMELDING - Barbro Paulsen utnevnes som ny partileder

Skrevet 15.september 2021Generasjonspartiet har nå fått Barbro Paulsen som ny fungerende partileder.

Barbro Paulsen er en samfunnsengasjert erfaren jurist og advokatfullmektig som har dedisert mye av livet sitt på å bistå mennesker som står i vanskelige situasjoner, både før og etter hun valgte å gå inn i advokatvirksomhet. Hun har alltid hatt et skarpt kritisk blikk på samfunnssystemet og utfordret dette på mange arenaer.


Hun arbeider i det daglige for barns og familiers rettigheter, med klienter som er frihetsberøvet, enten i psykisk helsevern eller fengsel. Hun har tidligere erfaring fra musikkbransjen hvor hun var manager for en stor norsk/internasjonal artist og jobbet tett opp mot store plate- og publishingselskaper og media. Hennes styrker er at hun har erfaring fra flere forskjellige arenaer i arbeidslivet og kan dermed lettere sette seg inn i og håndtere ulike problemstillinger som klientene har. Hun er uredd og samtidig diplomatisk, har god formidlingsevne, er opptatt av rettferdighet og hun strekker seg alltid langt for sine medmennesker. Barbro har også jobbet mange år med frivillig juridisk arbeid, både på Jusshjelpen i Nord-Norge, ved Gatejuristen ihv. Tromsø og Oslo, og per i dag på Rettshjelpssentralen i Oslo.


Barbro har en sterk drivkraft og kjenner seg nå klar for å være med på å ta tilbake Norges suverenitet og sikre fremtiden til landets kommende generasjoner ved å sikre at lokaldemokratiet skal bestå usvekket også i fremtiden. Vi er sikre på at Generasjonspartiet med dette vil bli styrket i alle de gode sakene som partiet fronter og at mange velgere nå vil få mye igjen for å støtte vårt parti. Vi er sikre på at Generasjonspartiet med dette vil bli styrket i en tid hvor dagens politikk kan virke splittende på storfamilier. Barbro vil bidra til å styrke kjerneverdiene som holder familiene sammen. I vårt program er enkeltindividet viktig og må derfor få anledning til å bli hørt og sett. Det må bli en mer rettferdig fordeling av både belastning og goder i samfunnet. Rettferdighet må bli den nye gullstandarden sier Barbro på telefon fra Oslo. Videre er hun klar på at det må bli slutt på rasering av naturen mot folkets vilje, tvangssammenslåing av fylker , statsstøtte til selskaper som utbetaler millionbonuser til ansatte etc. Barbro ønsker et oppgjør med hykleriet i den offentlige debatten.


Generasjonspartiet og Barbro Paulsen er nå klar til å ta partiet inn i neste vekstfase. Vi gleder oss.


Styret

494 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Skrevet 4. juli 2021 Albert Krüger (76) er leder for fylkeslaget i Vestland. Han har yrkeserfaring fra mange yrker, bl.a. har han jobbet med Drosjetransport i 27 år, 15 år i psykiatrisk sykepleie i He

bottom of page