top of page

Nå trenger vi din hjelp!


Generasjonspartiet ønsker å stille valglister til fylkes- og kommunevalget i Vestland og Bergen. For å få lov til dette etter norsk lovgivning må vi samle inn signaturer til begge listene. Signaturene er rene støtteerklæringer som er konfidensielle (unntatt offentlighet) og uforpliktende. Signeringen er trygg og gjøres via BankID på valgdirektoratets nettsider.


Obs! Bare de som er folkeregistrert i Bergen og Vestland kan signere listene.


På forhånd tusen takk for din støtte. Vi skal gi jernet for innbyggerne i årene som kommer dersom vi får tilliten til å komme inn i fylkes- og kommunestyret her på Vestlandet.
Noen av sakene vi brenner for lokalt:

- Øke grunnbemanningen i helsevesenet

-Gratis kurs til pårørende til pasienter med demens

- Eget kjøkken på sykehjemmene

- Nei til bybane over bryggen, fokus på å senke kollektiv priser og øke tilbudet på buss og båt

- Det skal bygges langt flere studentboliger, her er det kommunen som har stoppet opp prosessen og ikke lagt til rette for utbygging.

- Det skal bli langt billigere å reise kollektivt, i tillegg skal vi utbedre båt tilbudet slik at de trange ferdselsårene ut av byen avlastes av at pendlere kan benytte seg av båt i større grad.

- Vi skal legge til rette for gratis parkering rundt idrettsanlegg og kjøpesentre.

- Vi skal ikke kutte i biltrafikken og gjøre livet surt for de som er avhengig av bil før vi har reelle løsninger på plass når det gjelder samferdsel. Generasjonspartiet er på lag med folket!

- Mindre byråkrati og mer fokus på å sette inn nok ressurser på "gulvet".


195 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page