Hvorfor er det så vanskelig å ivareta de svakeste i samfunnet vårt?

Skrevet 16.februar 2022I dag tar vi for oss «Frikortet» AP’s slogan under valget var: «Nå er det vanlige folks tur». De skulle sørge for at mere gikk til de såkalte «normale» så hva var det som skjedde fra de lovordene runget under valgkampen og frem til i dag? Absolutt INGENTING!

De syke er en av de svake grupper i samfunnet vårt, men de er ikke mindre verdt av den grunn. Vel, for politikerne kan det i alle fall virke som de ikke er verdt noen ting.

Behandlinger, legebesøk og medisiner er dyrt. Mange langtids-syke har lav økonomi – enten minste pensjon, uføretrygdet eller AAP.

Ja da, vi har en fantastisk ordning i Norge med egenandelskort, men hva hjelper vel det når dette øker for hvert år som går mens trygd og lønninger til «folket i gata» ikke øker i samsvar? Og i tillegg, skal man ofte inn til en undersøkelse hvor det kreves medisinering eller behandling i forkant, noe som må dekkes fult og helt av pasienten selv. Dette burde vært inkludert i det egenandelsbeløpet man må betale for selve undersøkelsen. Det er tross alt folk der ute som må velge mellom mat og medisiner fordi dem ikke har råd til begge deler. Hadde det vært riktig burde beløpet på egenandelskortet minsket år etter år, ikke økt. For Norge er ett rikt land, men det føles ikke sånn. I alle fall ikke når det kommer til de «svakeste» i samfunnet vårt.

Det var Erna som bestemte at egenandelskortet skulle økes, og det hjelper lite for de som enten ikke bruker eller har behov for annet enn medisiner at de 2 egenandelskortene vi hadde nå ble slått sammen. Dette gjorde at det ble enda verre for de som allerede ikke har råd til medisiner de er avhengig av for å få en bedre hverdag. Eller rett og slett for å overleve i hverdagen.

Støre hadde all mulighet til å reversere dette når han gikk på som Statsminister og bedyret at det nå var det “vanlige” folks tur.. Vel, da er ikke de syke eller eldre med i denne gruppen denne gang heller, så kanskje folk snart må få opp øya å finne det partiet som faktisk er der for “mannen i gata” og ikke de som svikter en år etter år….

Med hilsen Wenche M. Kiil & Cayza Del Carmen, Generasjonspartiet Lillestrøm

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle