top of page

GP Vestland

Skrevet 4. juli 2021

Albert Krüger (76) er leder for fylkeslaget i Vestland. Han har yrkeserfaring fra mange yrker, bl.a. har han jobbet med Drosjetransport i 27 år, 15 år i psykiatrisk sykepleie i Helse Bergen. Han har også arbeidet innen industri & salgsyrket og han har vært sanitetsinstruktør og instruktør i varmearbeid og brannvern.

Han har hatt verv som hovedtillitsvalgt for Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, avdelingsverneombud og har vært leder for frivillig fredsinnsats i Sivilforsvaret Bergen. For tiden er han Styreleder for Helse Bergen Pensjonistforening i tillegg til Styreleder for Generasjonspartiet Vestland

Albert ønsker at alle som er opptatt av en rettferdig og verdig politikk i Vestland og som kunne tenke seg å bli med på å bygge Generasjonspartiet videre der tar kontakt. Her er det plass til alle generasjoner og særlig unge oppfordres til å engasjere seg slik at man også kan få opp et ungdomslag (GPU) i Vestland.


I Generasjonspartiet er alle mennesker i alle generasjoner, uansett hvilken fase man skulle befinne seg i av livet, velkomne så meld deg inn via vår hjemmeside eller ta kontakt på kontakt@generasjonspartiet.no for mer info.


Med vennlig hilsen oss i Vestland;

Albert Krüger

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Skrevet 1. desember 2020 Den 7. november 2020 ble Generasjonspartiet Innlandet stiftet og det ble valget et interimsstyre som skal fungere frem til ordinært årsmøte. Vi valgte Marianne Monsen Vestlie

bottom of page