top of page

GP Vestland

Skrevet 4. juli 2021

Albert Krüger (76) er leder for fylkeslaget i Vestland. Han har yrkeserfaring fra mange yrker, bl.a. har han jobbet med Drosjetransport i 27 år, 15 år i psykiatrisk sykepleie i Helse Bergen. Han har også arbeidet innen industri & salgsyrket og han har vært sanitetsinstruktør og instruktør i varmearbeid og brannvern.

Han har hatt verv som hovedtillitsvalgt for Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, avdelingsverneombud og har vært leder for frivillig fredsinnsats i Sivilforsvaret Bergen. For tiden er han Styreleder for Helse Bergen Pensjonistforening i tillegg til Styreleder for Generasjonspartiet Vestland

Albert ønsker at alle som er opptatt av en rettferdig og verdig politikk i Vestland og som kunne tenke seg å bli med på å bygge Generasjonspartiet videre der tar kontakt. Her er det plass til alle generasjoner og særlig unge oppfordres til å engasjere seg slik at man også kan få opp et ungdomslag (GPU) i Vestland.


I Generasjonspartiet er alle mennesker i alle generasjoner, uansett hvilken fase man skulle befinne seg i av livet, velkomne så meld deg inn via vår hjemmeside eller ta kontakt på kontakt@generasjonspartiet.no for mer info.


Med vennlig hilsen oss i Vestland;

Albert Krüger

20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page