top of page

GP innland

Skrevet 1. desember 2020


Den 7. november 2020 ble Generasjonspartiet Innlandet stiftet og det ble valget et interimsstyre som skal fungere frem til ordinært årsmøte. Vi valgte Marianne Monsen Vestlie til fylkesleder som er ei engasjert ung dame med ambisjoner og har et stort hjerte for de som ikke har det like bra som folk fleste. Hennes empati for de rundt seg vil komme godt med i politikken som Generasjonspartiet fører og er i høyeste grad i trå med programmet vårt. Hennes engasjement kommer til å være positivt for innbyggerne i Innlandet.

Første mål for oss er å få nok signaturer for å stille lister i hele landet. Vi vil stille liste til Stortingsvalget 2021 i valgkrets Hedmark og vil også jobbe for å få på plass liste i valgkrets Oppland.

Vi vil jobbe med å få dannet GPU (ungdomspartiet) Innlandet og lokallag i flere kommuner. Første utkast til programmet er klart og er lagt ut på vår hjemmeside og Facebook sider. Vi i Generasjonspartiet vil verne vårt velferdssystem, vi vil reforhandle EØS- avtalen, minstepensjonisten skal ha en inntekt over fattigdomsgrensen og vi ønsker en rettferdig vei-prising. Dette er bare noen av våre saker som vi vil jobbe for.

25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page