Send innspill til programkomiteen!

I disse dager arbeider vi hardt med å finne morgendagens løsninger på de spørsmålene hele samfunnet nå bekymrer seg over. Forskjells Norge, Strøm og drivstoff prisene, matsikkerhet og beredskap. Har du gode innspill? Vi vil gjerne høre fra deg! 

Send oss en mail Gyda@Generasjonspartiet.no

Barbro nrk.jpeg

Barbro Paulsen - vår partileder

Hva vil Generasjonspartiet?

OMFORDELING AV PENGER

I Norge har vi mange mennesker som lever under EU sin fattigdomsgrense, blant annet minstepensjonistene. Vi vil sikre disse gruppene et verdig liv. Blant annet ved å senke skatten betraktelig for alle, i sær dem som har under 40 000 brutto i måneden  og øke minstesatsen. Vi vil omdisponere deler av bistandsmidler ut av Norge da flere rapporter har vist at store deler av støtten ikke kommer frem. 

NORSK SUVERENITET

Vi må gjenvinne norsk suvernitet. Norsk strøm, jord og mat tilhører først og fremst oss som bor her. Dette skal vi gjøre ved å gå ut av EØS avtalen, skrote Energiloven av 1991 samt sikre norske innbyggere strøm til produksjonspris ved regulering av den gamle loven. Vi skal satse og bygge opp de norske bøndene samt bygge opp et kornlager og ivareta frøbanken på Svalbard.

DIREKTEDEMOKRATI

I viktige saker skal folket høres og folkets tjenere skal lytte. Vi vil jobbe for å få dette nedfelt i den norske Grunnloven. 

Yrkespolitikerene har mistet helt bakkekontakten og aner ikke hvordan det er å leve et alminnelig liv. De må stå til ansvar for de handlinger de gjør, lovene de vedtar og løftene de bryter. Dette kan løses ved å innføre direktedemokrati.

Betongvegg

FORMÅL OG IDÉGRUNNLAG

 Generasjonspartiet er et parti av folket for folket. Vi er et parti for hele familien hvor vi ønsker å tilrettelegge for trygghet og rettferdighet både for den yngre og eldre generasjon. Partiet er uavhengig av fløyene i norsk politikk og vi bygger alt vårt arbeid med fokus på norsk kulturarv, grunnlovens og rettstatens idegrunnlag og ikke minst på en styrking av folkestyret. Generasjonspartiet skal opprettholde velferdssystemet som er bygget opp gjennom generasjoner slik at også fremtidige generasjoner skal kunne ha samme rettferdige og trygge sikkerhetsnett som vi har i dag.

LES HELE VÅRT PARTIPROGRAM

Les våre vedtekter ->