top of page

Lokalt partiprogram for Bergen

Hva er et partiprogram?

Det kan være greit å ha satt seg inn i før du leser teksten.

Et partiprogram er et skrift utgitt av et politisk parti. I partiprogrammet redegjør partiet for sin politikk for en kommende periode, som regel en valgperiode på fire år, eksempelvis for perioden 2013–2017.

Partiprogram har tradisjon for å være delt i to deler — ett overordnet prinsipprogram og et mer detaljert og konkret arbeidsprogram.

Prinsipprogrammet drøfter partiets verdier og prinsipper. Arbeidsprogrammet tar for seg partiets oppfatning av status, viktige mål og tiltaksplaner innenfor konkrete områder som klima, økonomi, samferdsel, helse, miljø og utenriks. Dette gjør arbeidsprogrammet egnet til å fungere som et arbeidsdokument for partiet i programmets periode.

Partiprogrammet vedtas normalt på partiets landsmøte i forkant av perioder med valgkamp, og fungerer som et sentralt dokument for partiet i valgkampen. Partiprogrammet er i så måte gjenstand for gjentatte og vedvarende analyser fra både media og konkurrerende partier.

Vi arbeider for tiden med å utforme det lokale partiprogrammet for Bergen! Send oss gjerne innspill eller bli med på partimøter om du er medlem. Vi hører gjerne fra deg!

Bergen@generasjonspartiet.no

bottom of page