Er du frustrert?
Føler du deg ikke verdsatt?
Er maten blitt for dyr?
Er lønnen for lav til at det går rundt? Kveler strømprisen budsjettet?

SLIK SKAL VI IKKE HA DET I ET AV VERDENS RIKESTE LAND!