top of page

Er du frustrert?
Føler du deg ikke verdsatt?
Er maten blitt for dyr?
Er lønnen for lav til at det går rundt? Kveler strømprisen budsjettet?

SLIK SKAL VI IKKE HA DET I ET AV VERDENS RIKESTE LAND! 

bottom of page