top of page

Hva skjer i Viken?

I Viken har vi både lokal lag i Lørenskog og i Lillestrøm! Bli med du også! viken@generasjonspartiet.no

Historien til GP Viken

Da Generasjonspartiet (også kalt GP) var et faktum ble GP Viken som første Fylkeslag stiftet under en måned etterpå av Cayza Del Carmen, Siv Bjørkås og Per Martinsen. Lokallaget i Lillestrøm ble stiftet bare noen dager etterpå. 3 dager seinere var også GP Lørenskog et faktum og ytterligere 3 dager etter hadde partiet også oppe å gå sitt første ungdomslag, GPU Viken.

Det er ingen tvil om at vi  i Viken har kampvillige mennesker representert i alle generasjoner med oss og som har fått nok av overtrampet fra politikerne som har regjert de siste 10-årene. Da Generasjonspartiet i Akershus stilte liste til stortingsvalget i 2021 så kan man absolutt si at vi levde opp til navnet vårt da vi hadde representanter på vår partiliste som var født i hvert 10-år fra 30-tallet og helt frem til 2000 tallet.

 

Organisering av lokallag i Viken

Foreløpig samkjører GP Lillestrøm og GP Lørenskog sine styremøter, noe som fungerer veldig bra og vi er allerede godt kjent i nærmiljøet da vi er flittige til å sende inn leserbrev og markere oss i sosiale media hvor vi tar opp det som opptar folk flest og som også mener at det nå er på tide med helt nytt blod inn i Løvebakken.

Ønsker du å bidra aktivt i et av lagene som allerede eksisterer i Viken, eller å være med på å starte opp et lokallag der du bor? Send en mail til: viken@generasjonspartiet.no

Er du fra 15 -30 år og ønsker å engasjere deg i ungdomspolitikken kan du ta kontakt med: gpu@generasjonspartiet.no


I Generasjonspartiet har vi plass til alle. Vi skal sørge for at alle mennesker i landet vårt, uansett alder eller livsfase, får et godt og verdig liv i Norge.


Bli medlem i dag!

bottom of page