Bergen Lokallag

I Bergen er vi i full gang med å samle inn signaturene som trengs for å registrere Generasjonspartiet i Brønnøysundregistrene. I tillegg holder vi på å renskrive vårt lokale partiprogram. 

Vi har møter hver lørdag! Meld deg inn og bli med du også!

DSC00535.jpg
DSC00531.JPG

Turid Sveen i bystyret i Bergen

I 2019 ble Turid Sveen valgt inn i bystyret i Bergen. Hun sitter i utvalget for Helse og Sosial der hun gjør en strålende jobb på vegne av partiet og seg selv. Vi er veldig stolt over Turid.

Ny leder i GP Bergen

Gyda Oddekalv Sirseth ble 28.06 konstituert ny leder i Generasjonspartiet Bergen. Gyda studerer rettsvitenskap ved UiB og har jobbet 10 år i helsesektoren. Vi gratulerer henne med vervet og stiller oss bak henne i det viktige arbeidet som nå skal gjøres i henhold til den lokale valgkampen i Bergen!

DSC00501.JPG

Ønsker du å være med i gruppen i Bergen? Meld deg inn og ta kontakt med oss på Bergen@generasjonspartiet.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!