top of page

Bli aktiv! 

Ønsker du å starte et eget lokallag der du bor?

Hvis det ikke allerede finnes et lokallag så er dette fult mulig. Vi vil bidra så mye vi kan i prosessen. Dette er både meningsfylt, lærerikt og gøy! 

Slik gjør du det!

Det kan være utfordrende å starte eget lokallag. Derfor ber vi deg ta kontakt og melde din interesse på kontakt@generasjonspartiet.no

 

Vi har laget en manual for å vise hvordan dette gjøres som vi ber deg se gjennom. 

Lokallagene må være lojal til det nasjonale partiprogrammet og fundamentet, men står relativt til dette fritt i forhold til å utforme eget lokalt partiprogram. I tillegg kan man bli med i tenketankene for å være med å lage det nasjonale programmet. Det viktigste er at man har grunnverdiene på plass. 

Manualen viser deg trinnvis hvordan du skal gå frem for å opprette et lokallag. 

Du vil trenge disse andre malene for opprettelse av stiftelsesdokument, vedtekter og meldeskjema. Last ned alle sammen. 

Manual

 

Stiftelsesdokument mal

Vedtekter mal

meldeskjema mal

bottom of page